Bir Söve

Bir Söve genel etiketi.

Bir Söve

Isı İletkenliği Nedir?

Sıcaklık farkı olan bölgeler arasında, ısının sıcaklığın yüksek olduğu alandan düşük sıcaklığın olduğu bölgeye geçmesine ‘ısı iletimi’ denir. Bazı maddeler bu ısı iletimine karşı direnç gösterirken, bazı maddeler ise ısının hızlı iletilmesini sağlar. İnsanların ısı iletimini kontrol etme ihtiyacı, maddelerin ısıl özelliklerini bilmeyi de gerekli kılmıştır. Günümüzde malzemelerin ısıl özelliklerin bilinmesi için ölçüm teknikleri kullanılmaktadır. Isıl iletim katsayısı ölçülerek yapı malzemeleri ve yalıtım malzemeleri ayrıştırılmaktadır. Isı iletkenlik katsayısı ne kadar düşük olursa ısı kaybı da o kadar az olur. Isıl iletkenlik katsayısı 0,65 W/(m.K) değerinin üzerinde olan malzemeler ‘yapı malzemeleri’ olarak adlandırılır. 0,65 W/(m.K) değerinden düşük olan değere sahip malzemeler ise ‘yalıtım malzemeleri’ olarak adlandırılır.

Bir Söve

Yalıtım Yaptırmak Zorunlu mudur?

Isı yalıtımı, yeni binalar için yasal zorunluluktur. 2000 yılından bu yana yürürlükte olan “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ne göre, bu tarihten sonra inşa edilen yapılar ısı yalıtımı olacak şekilde projelendirilmesi yapılıyor. Yönetmeliğin 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren revizyonu gereğince, mevcut eski binaların tadilatla yenilenen ve ilave edilen kısımları da enerji verimli olarak projelendirilmek zorundadır.

Bir Söve

Yalıtım Gerekli midir ?

Yalıtım en temel neden olarak enerji tasarrufu için gereklidir. Enerjiyi korumak, maddi tasarruf sağlar. Yalıtımın uygulanmadığı yapılarda hiç de az sayılmayacak derecede israf oluşmaktadır. Bu durum ülkemiz için hem de bireysel ekonomide ciddi olumsuz etkiler yaratır. Yaşadığımız bölgenin değişen iklim koşulları göz önüne alındığında israfın önlenmesi gerekmektedir. Enerji tasarrufu odaklı yapılar üretilerek yapılarda kullanılan enerji miktarı azaltılabilir.

Bir Söve

Söve Nerelerde Kullanılır ?

Söve, estetik ve dayanıklı yapısıyla birçok yerde kullanılır. Sövenin kullanım amaçları dekorasyon veya yalıtım amaçlı olabilir. Kapı ve pencereleri yağmur sularından korumak için kullanılabildiği gibi, yapıların genel görünüşünde estetik bir etki oluşturması için de tercih edilebilmektedir. Eski yapılarda estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılması oldukça yaygındır. Taş binalarda kapı ve pencere boşluklarını sağlamlaştırmak amaçlı da geçmiş dönemlerde kullanılmıştır. Bu amaçla yapılan söve uygulamaları taş ahşap veya mermer ile yapılmaktaydı. Günümüzde ise, ısı yalıtım yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte, söve uygulamalarında strafor köpük kullanılmaktadır. Strafor ile yapılan uygulamalar ; dayanıklı, estetik ve yalıtıma uygun bir şekilde yapılabilmektedir.

Bir Söve

Mantolama Nedir?

Mantolamanın işlevinden bahsetmeden önce, nedir mantolama? Yapıların dış yüzeylerini yalıtım malzemeleri ile kaplama işlemidir. Belirli bir sıcaklığı olan alanın sıcaklığını koruması için ve ısının sıcaklık farkı olan alana doğru olan akışını engelleme amaçlı yapılan bir işlemdir. Mantolamanın birincil görevi yapılarda ısı yalıtımını sağlamaktır. Özellikle kış aylarında, iç mekanda bulunan sıcak havayla dışarıda bulunan soğuk hava arasındaki sıcaklık farkı çok fazla olur ve dışarıya doğru ısı transferi olur. Mantolama işlemi kış aylarında ısı kaybının önüne geçmesiyle enerji tasarrufunda oldukça avantaj sağlar. Yapılan mantolana işlemi, yazları da dışarıdan gelen sıcak hava dalgasının yapı içerisine girmesi engeller ve klimayla soğutulan iç mekanda, klimanın etkisi uzun süre korunmasına yardımcı olur. Isıtma ve soğutmada kullandığımız enerjiden tasarruf edebilmek için yapılabilecek en iyi uygulama mantolamadır.

Bir Söve

Eps ve Xps Nedir?

Eps Ve Xps Nedir?.Sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanının anahtarı olan yalıtım için birçok farklı teknik kullanılmaktadır. Ancak günümüzde gelişmiş teknolojinin de yardımıyla yalıtım tekniklerine yenileri eklenmiştir. Eps ve xps ile yapılan ısı yalıtımı, ısı yalıtımı teknolojisinin son geldiği noktalardan birisidir bu nedenle Eps ve xps ısı yalıtım tekniklerinden en çok tercih edilen dış yalıtım mantolama malzemelerindendir. ‘EPS Nedir?’ sorusunun cevabı: Eps, genleştirilmiş polistiren sert köpük anlamına gelen ısı yalıtım malzemesidir Ancak Xps ise; extruded polistiren sert köpük anlamına gelen homojen hücre yapısına sahip ısı yalıtım malzemesidir.

Bir Söve

Yalıtım Tarihi Dünden Bugüne Yalıtım

Her şeyin başlangıcı olan o soruya bakalım: ‘Isı nedir?’ Maddenin içerisinde hareket halinde bulunan atom ve moleküllerin toplam kinetik enerji miktarına ‘ısı’ denir. Isınma ihtiyacımızla birlikte, bu kinetik enerjinin korunma ihtiyacı da tarih boyu var olmuştur. Isıyı kontrol etme ihtiyacı ise ‘ısı yalıtımı’ kavramını öne çıkarmıştır ve zaman ilerledikçe farklı malzemeler ile ısı yalıtım uygulamaları denenmiştir. Bu makalede geçmişten günümüze ısı yalıtımının tarihsel yolculuğunu inceleyeceğiz.

Bir Söve

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Enerji kimlik Belgesi; Enerji Performansı Yönetmeliğine bağlı olarak, binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın engellenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için; binanın asgari enerji gereksinimi, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve soğutma-ısıtma sistemlerinin verim bilgilerini içeren bir belge türüdür.

Bir Söve

Yalıtım Nedir?

Yalıtımın en önemli faydası verimlilik ve tasarruftur. Yapılara doğru ve güvenli bir şekilde yalıtım yapıldığı takdirde enerji verimi artar ve maddi bakımdan tasarruf sağlanır. Dış cephe kaplama işlemi için ekstra bir maliyete ihtiyaç duyulmamakla beraber yalıtım kalıcıdır. Binadaki sıcaklık homojen olarak dağılır. Yani ısı yalıtımı genellikle duvarlarda oluşan rutubet, küf, mantar vb. oluşumları yüksek oranda düşürür. Ses yalıtımı ise yapı dışındaki ve içindeki seslerin en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Bir diğer olumlu yanı ise ısınma amacıyla yakılan yakıtlardaki zararlı atıkların çevreye olan etkisinin minimum seviyede olmasıdır. Özellikle dış cephe yalıtımı yağmur, kar gibi dış etkileri engeller ve binanın ömrünü uzatır.

Bir Söve

Söve Nedir?

Söve Nedir? binalarda yağmur suyunu ve dışarıdan gelebilecek her türlü sıvı maddeden korumak ve binaların daha estetik ve yeni gibi görünmesini sağlamak amacıyla kullanılan cephe profilline Söve denir. Kapıların ve pencere kenarına dikey ve dört kenarına çerçeve olarak uygulanan pencere veya kapının üst kenarında ise yatay olarak uygulanan yüzeyden öne doğru değişik