Bir Söve

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? (EKB)

Enerji kimlik Belgesi
Enerji kimlik Belgesi Bir Söve

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Enerji kimlik Belgesi; Enerji Performansı Yönetmeliğine bağlı olarak, binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın engellenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için; binanın asgari enerji gereksinimi, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve soğutma-ısıtma sistemlerinin verim bilgilerini içeren bir belge türüdür.

Beyaz eşya, klima, buzdolaplarında olan enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bahsedilen bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar devam etmektedir. A sınıfı en verimli seviye iken, G en düşük seviyeyi belirtir. Binalar için bu sınıflandırmayı içeren belgeye Enerji Kimlik Belgesi (EKB) denmektedir.

Yeni yapılmış veya yapılacak binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük olarak C sınıfında olmalıdır. C’nin altında olan binalar kanunen iskân ruhsatı alamamaktadır. Daha önce yapılmış olan binalar için ise sınıflandırma koşulu yoktur. Isı yalıtımı, ısıtma ve soğutma ekipmanlarının verimi, aydınlatma verimliliği gibi konulara bağlı olarak A ile G sınıfı arasında olan her sınıf enerji kimlik belgesi alabilir. Belge, daireye düzenlenmez yalnızca oturulan binanın tümü için düzenlenebilir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nasıl Alınır?

Bina sahipleri ve yöneticiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kimlik belgesi yetkilendirilmiş danışmanlık şirketlerine başvurarak enerji kimlik belgesi alabilmektedir. Bunun yanı sıra bünyesinde bakanlığın enerji yöneticiliği sınavlarını başarıyla tamamlayıp enerji yöneticisi ve enerji kimlik belgesi uzmanı olan kişileri bulunduran, gerekli teçhizata sahip SMM (Serbest Mimar ve Mühendislik) şirketleri de enerji kimlik belgesi düzenleyebilmektedir.

Bakanlığın listesinde yer alan kurumlara enerji belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilir. Bu kurumlarla başvuru yapacak kişilerin aynı ilde olmak gibi zorunlulukları bulunmamaktadır. İstenilen evraklar mail veya kargo yoluyla gönderilebilmektedir. Ancak, belgenin kusursuz düzenlenmiş olmasına, eksik olmamasına, yetkisinin olmasına, faturasının olmasına dikkat edilmelidir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? EKB için gerekli evraklar nelerdir?

  • Mimari proje
  • Yapı ruhsatı
  • Talep formu
  • Isı yalıtım belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.

  • Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
  • Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
  • Toplam kullanım alanı 50 m2 ’nin altında olan binalar,
  • Seralar, Atölyeler,
  • Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
  • Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mudur?

1 Ocak 2020 itibarıyla enerji kimlik belgesi olmayan binaların kiraya verilmesi veya satılması mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı enerji kimlik belgesini zorunlu tutmaktadır. Tapuda yapılacak konut satış işlemleri, tapu devir işlemleri gibi işlemlerde enerji kimlik belgesi zorunlu tutulacağı için belgeyi almayan kişiler Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2020 tarihinden sonra hiçbir şekilde satış veya kira işlemlerini yapamayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayın.
Daha detaylı bilgi için tıklayın.