Bir Söve

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Enerji kimlik Belgesi; Enerji Performansı Yönetmeliğine bağlı olarak, binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın engellenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için; binanın asgari enerji gereksinimi, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve soğutma-ısıtma sistemlerinin verim bilgilerini içeren bir belge türüdür.