Denizlik Söveleri

Pencerelerin estetiğini tamamlayan ve pencerelerin dış bölgesinde kullanılan mermerlerin altına ‘denizlik söveler’ konularak yağmur suyu sızıntılarından korunması sağlanır. Pencerelerin alt kısmında suyun duvara ulaşmaması için çıkıntı damlalık detayı ile yağmur sularının duvara ulaşmadan damlaması sağlanır. Denizlik söveler sayesinde, yağmur suları yapıdaki duvara ulaşmadan damlar. Bu sayede, pencere kenarında ve altında rutubetlenme engellenmektedir. Denizlik söve profillerinin kolay işlenmesi, dayanıklı olması, pratik ve ekonomik olması gibi nedenlerden dolayı günümüzde tercih edilme oranı oldukça fazladır. Denizlik söveler, iklim şartlarına dayanıklı malzemelerden yapılır. İyi yapıldığında yapıların korunmasına uzun süre katkı sağlar.