Bir Söve

Isı İletkenliği Nedir?

ısı İletkenlik katsayısı nedir

Isı iletkenliği katsayısı nedir

Sıcaklık farkı olan bölgeler arasında, ısının sıcaklığın yüksek olduğu alandan düşük sıcaklığın olduğu bölgeye geçmesine ‘ısı iletimi’ denir. Bazı maddeler bu ısı iletimine karşı direnç gösterirken, bazı maddeler ise ısının hızlı iletilmesini sağlar. İnsanların ısı iletimini kontrol etme ihtiyacı, maddelerin ısıl özelliklerini bilmeyi de gerekli kılmıştır. Günümüzde malzemelerin ısıl özelliklerin bilinmesi için ölçüm teknikleri kullanılmaktadır. Isıl iletim katsayısı ölçülerek yapı malzemeleri ve yalıtım malzemeleri ayrıştırılmaktadır. Isı iletkenlik katsayısı ne kadar düşük olursa ısı kaybı da o kadar az olur. Isıl iletkenlik katsayısı 0,65 W/(m.K) değerinin üzerinde olan malzemeler ‘yapı malzemeleri’ olarak adlandırılır. 0,65 W/(m.K) değerinden düşük olan değere sahip malzemeler ise ‘yalıtım malzemeleri’ olarak adlandırılır.

Günümüzde enerji verimliliğine karşı ilgi arttığı için enerji tüketiminin büyük bir yüzdesi olan yapıların ısıtılması ve soğutulması için harcanan enerji en aza indirilmeye çalışılmıştır. Enerjinin etkin kullanılma ihtiyacı, insanları ısı yalıtımına yönlendirmiştir. Isı yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısı bilmek, bilinçli bir ısı yalıtım malzemesi seçimi için oldukça önemlidir.


Isı Yalıtımı Malzemeleri Nelerdir?

Isı yalıtım malzemeleri; ısı geçişiyle oluşan ısı kaybının engellenmesi için kullanılan, düşük kalınlıklarda yüksek ısıl dirence sahip ve hafif malzemelerdir. genleştirilmiş polistren ( eps ) ısı yalıtım levhaları , extrüde polistren (xps) ,cam yünü, taş yünü, cam köpüğü yapılarda en çok kullanılan yalıtım malzemeleridir. Ülkemizdeki yalıtım uygulamalarda ısı yalıtım malzemesi olarak en çok kullanımı tercih edilenler ve ekonomik olanlar; eps ve xps’tir.


Isı Yalıtım Malzemelerinin Özellikleri

  • Isı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayıları küçük olmalıdır.
  • Isı yalıtım malzemeleri hafif ve kolay taşınabilir olmalıdır.
  • Isı yalıtım malzemeleri kokusuz olmalıdır.
  • Isı yalıtım malzemelerinin su ve nem oluşmasını engelleme özelliği olmalıdır.
  • Isı yalıtım malzemelerinin su ve toz toprak geçisini engelleme özelliği olmalıdır.
  • Isı yalıtım malzemeleri bakteri ve haşerelerin oluşmasına elverişli olmamalıdır.
  • Isı yalıtım malzemesi kolay alev almamalıdır.
  • Isı yalıtım malzemesi dayanıklı olmalıdır, çürümemelidir.
  • Isı yalıtım malzemesi yapı ve insan sağlığına zararlı olmamalıdır.
  • Isı yalıtım malzemesi ekonomik ve kolay ulaşılabilir olmalıdır