Söve

Bir Söve

Yalıtım Yaptırmak Zorunlu mudur?

Isı yalıtımı, yeni binalar için yasal zorunluluktur. 2000 yılından bu yana yürürlükte olan “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği” ne göre, bu tarihten sonra inşa edilen yapılar ısı yalıtımı olacak şekilde projelendirilmesi yapılıyor. Yönetmeliğin 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren revizyonu gereğince, mevcut eski binaların tadilatla yenilenen ve ilave edilen kısımları da enerji verimli olarak projelendirilmek zorundadır.

Bir Söve

Yalıtım Gerekli midir ?

Yalıtım en temel neden olarak enerji tasarrufu için gereklidir. Enerjiyi korumak, maddi tasarruf sağlar. Yalıtımın uygulanmadığı yapılarda hiç de az sayılmayacak derecede israf oluşmaktadır. Bu durum ülkemiz için hem de bireysel ekonomide ciddi olumsuz etkiler yaratır. Yaşadığımız bölgenin değişen iklim koşulları göz önüne alındığında israfın önlenmesi gerekmektedir. Enerji tasarrufu odaklı yapılar üretilerek yapılarda kullanılan enerji miktarı azaltılabilir.

Bir Söve

Yalıtım Tarihi Dünden Bugüne Yalıtım

Her şeyin başlangıcı olan o soruya bakalım: ‘Isı nedir?’ Maddenin içerisinde hareket halinde bulunan atom ve moleküllerin toplam kinetik enerji miktarına ‘ısı’ denir. Isınma ihtiyacımızla birlikte, bu kinetik enerjinin korunma ihtiyacı da tarih boyu var olmuştur. Isıyı kontrol etme ihtiyacı ise ‘ısı yalıtımı’ kavramını öne çıkarmıştır ve zaman ilerledikçe farklı malzemeler ile ısı yalıtım uygulamaları denenmiştir. Bu makalede geçmişten günümüze ısı yalıtımının tarihsel yolculuğunu inceleyeceğiz.

Bir Söve

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Enerji kimlik Belgesi; Enerji Performansı Yönetmeliğine bağlı olarak, binalarda enerjinin verimli kullanılması, israfın engellenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için; binanın asgari enerji gereksinimi, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve soğutma-ısıtma sistemlerinin verim bilgilerini içeren bir belge türüdür.

Bir Söve

Yalıtım Nedir?

Yalıtımın en önemli faydası verimlilik ve tasarruftur. Yapılara doğru ve güvenli bir şekilde yalıtım yapıldığı takdirde enerji verimi artar ve maddi bakımdan tasarruf sağlanır. Dış cephe kaplama işlemi için ekstra bir maliyete ihtiyaç duyulmamakla beraber yalıtım kalıcıdır. Binadaki sıcaklık homojen olarak dağılır. Yani ısı yalıtımı genellikle duvarlarda oluşan rutubet, küf, mantar vb. oluşumları yüksek oranda düşürür. Ses yalıtımı ise yapı dışındaki ve içindeki seslerin en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Bir diğer olumlu yanı ise ısınma amacıyla yakılan yakıtlardaki zararlı atıkların çevreye olan etkisinin minimum seviyede olmasıdır. Özellikle dış cephe yalıtımı yağmur, kar gibi dış etkileri engeller ve binanın ömrünü uzatır.

Bir Söve

Söve Nedir?

Söve Nedir? binalarda yağmur suyunu ve dışarıdan gelebilecek her türlü sıvı maddeden korumak ve binaların daha estetik ve yeni gibi görünmesini sağlamak amacıyla kullanılan cephe profilline Söve denir. Kapıların ve pencere kenarına dikey ve dört kenarına çerçeve olarak uygulanan pencere veya kapının üst kenarında ise yatay olarak uygulanan yüzeyden öne doğru değişik

Bir Söve

Yalı Baskı Nedir?

Yüksek yoğunlukta (dansitede) eps köpük plakası. Isı kaybını en aza indirmek, kullanıldığı cephede soğuk ve sıcak yalıtımını sağlamak amacıyla standartlara uygun değerlerde üretilmiş eps bloklardan uygun kalınlıklarda dilimlenmiş EPS köpük plakası.