Bir Söve

Yalıtım Tarihi Dünden Bugüne Yalıtım

Her şeyin başlangıcı olan o soruya bakalım: ‘Isı nedir?’ Maddenin içerisinde hareket halinde bulunan atom ve moleküllerin toplam kinetik enerji miktarına ‘ısı’ denir. Isınma ihtiyacımızla birlikte, bu kinetik enerjinin korunma ihtiyacı da tarih boyu var olmuştur. Isıyı kontrol etme ihtiyacı ise ‘ısı yalıtımı’ kavramını öne çıkarmıştır ve zaman ilerledikçe farklı malzemeler ile ısı yalıtım uygulamaları denenmiştir. Bu makalede geçmişten günümüze ısı yalıtımının tarihsel yolculuğunu inceleyeceğiz.